Tootegrupid

Kvaliteedimärgid toitudel

16.10.2019
Kvaliteedimärgid toitudel

Poes tooteid valides teame, et

pääsukesemärk (tunnustatud Eesti maitse)näitab, et põhitooraine pärineb Eestist, ristikumärk kõrgemat kvaliteeti, Eesti parim toiduaine aga uut Eesti toodet, mis on läbinud oma tootegrupi aastakonkursi.

Euroopas valmistatakse tegelikult hulgaliselt suurepäraseid toidutooteid ning toite. Ja tahame või mitte siis kõike kodumaal kasvatada ei saa. Ka Euroopas tunnustatud toit võib sattuda suurel Euroopa turul konkureerima samalaadsete toodetega, mis esitlevad end algupärase toote pähe ning kasutavad sama nime.

Selline ebaõiglane konkurents heidutab tootjaid ning eksitab tarbijaid. Seetõttu loodi Euroopa Liidus kvaliteedimärkide süsteem, mis võimaldab ettevõttel konkreetse päritoluga ja traditsioonilise nimetusega toodet ebaõiglase konkurentsi eest kaitsta.

Traditsioonilised tootenimetused kantakse registrisse, kus on kirjeldatud nende geograafiline päritolu või traditsiooniline iseloom. Registreeritud nime võivad kasutada kõik tootjad, kes asuvad konkreetses geograafilises piirkonnas ja toodavad registreeritud spetsifikatsioonile vastavat toodet. Nimetuste kaitse ühenduse tasandil tagavad riigisisesed sõltumatud inspektsioonisüsteemid. Ühenduse tasandil on kogu registreerimisprotseduur ning märkide kasutamine tasuta.

Kasutusel on kolm erinevat tähist kaitstud päritolunimetus (Protected Designation of Origin, PD) , kaitstud geograafiline tähis (Protected Geographical Indication, PGI) ja garanteeritud traditsiooniline toode (Traditional Specialty Guaranteed, TSG) 

Kaitstud päritolunimetus ehk Protected Designation of Origin, PDO Meie Kanakis oliivõli ja VinaKoperi veinid on tähistatud just selle märgiga!

Mida näitab? Toode, mis pärineb kindlast riigist või regioonist ning millel on kohale iseloomulikest inim-ja keskkonnafaktoritest tulenevad erilised omadused. 

Kriteeriumid: tooraine pärineb kindlast geograafilisest piirkonnast ning ka tootmine, töötlemine ja müügiks ettevalmistamine toimuvad sealsamas. 

Kaitstud päritolunimetust kandva toote omadused on otseselt sõltuvad piirkonna inim- ja keskkonnafaktoritest.

Kaitstud geograafiline tähis ehk Protected Geographical Indication, PGI Meie kõrvitsaseemneõli kannab just seda märki!

Mida näitab? Kaitstud päritolunimetusega sarnane, kuid tingimused on vabamad. Mõni tootmise etapp võib toimuda ka väljaspool määratletud geograafilist piirkonda

Kriteeriumid: vähemalt üks tootmisetapp on toimunud määratletud geograafilises piirkonnas kaitstud geograafilise tähisega toote seos geograafilise piirkonnaga võib põhineda ka mainel 

Garanteeritud traditsiooniline toode ehk Traditional Specialty Guaranteed, TSG

Mida näitab? Toode on traditsioonilise tootmisviisi või koostisega ning erineb seetõttu teistest samalaadsetest toidutoodetest, kusjuures välimust tunnusjooneks ei loeta

Kriteeriumid: eripära ei või piirduda kvalitatiivse või kvantitatiivse koostisega ega tootmisviisiga, mis on määratletud ühenduse või siseriiklikes õigusaktides, standardimisasutuste kehtestatud või vabatahtlikes standardites registreerimiseks peab toode olema kas traditsioonilisest toorainest, traditsioonilise koostisega või toodetud ja/või töödeldud traditsioonilisel viisil. Nimi peab väljendama eripära ning ei tohi olla seotud mingi geograafilise piirkonnaga.