Tootegrupid

Privaatsuspoliitika

Privaatsuse kaitse. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid töödeldakse

 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 • Teenuse osutaja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) tellimuse haldamiseks ja töötlemiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Teenuse osutaja edastab isikuandmeid nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Pull Punt Group OÜ otseturustuse korras edastada turunduslikke teadaandeid (uudiskiri, kampaaniapakkumised, loosimised, rahuloluküsitlused vms) telefoni, e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite teel. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, saates vastava teate e-postile pullpunt@pullpunt.eu. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus, Maksekeskus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 • Pull Punt Group OÜ(veebipood eFood.ee) on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 • Maksekeskus on e-poe maksevahendaja. Maksekeskus isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise kohta.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine 

Isikuandmed säilitatakse raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Veebipoes sooritatud säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.  

 

Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesolevate Tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

 • Pull Punt Group OÜ
 • veebipood: eFood.ee
 • Registrikood: 12983781
 • Aadress: Paldiski mnt 29, Tallinn,
 • E-post.: info@efood.ee
 • Kontakttelefon: +372 5300 9195 

25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis hakkab asendama senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Sellega seoses palume ka Teil kinnitada, et soovite endiselt saada eFood.ee sooduspakkumisi ja kampaaniaid. Kinnitan, et soovin eFood.ee sooduspakkumisi juhul kui ei avalda soovi andmebaasist lahkuda. Kui soovite lahkuda - klikkige allpool olevale aadressile ning avaldage oma soov kirjalikult info@efood.ee  lehel on kirja pandud ja lahti seletatud, kuidas Pull Punt kasutab ja töötleb Teie isikuandmeid. Juhul kui soovite oma andmeid muuta või kui Te ei nõustu meie tingimustega ja soovite oma andmed kustutada, saate selleks endiselt kasutada olevat personaalset viidet info@efood.ee Juhul kui soovite pullpunt andmebaasist lahkuda või oma andmeid muuta, et edaspidi jõuaksid Teieni just soovitud otsepostitused, siis klikkige siia info@efood.ee

 

Privaatsuse kaitse. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid töödeldakse

 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 • Teenuse osutaja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) tellimuse haldamiseks ja töötlemiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Teenuse osutaja edastab isikuandmeid nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Pull Punt Group OÜ otseturustuse korras edastada turunduslikke teadaandeid (uudiskiri, kampaaniapakkumised, loosimised, rahuloluküsitlused vms) telefoni, e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite teel. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, saates vastava teate e-postile pullpunt@pullpunt.eu. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus, Maksekeskus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Pull Punt Group OÜ (veebipoood eFood.ee) on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 Säilitamine

Isikuandmed säilitatakse raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Veebipoes sooritatud säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.  

Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesolevate Tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

 • Pull Punt Group OÜ
 • veebipood: eFood.ee
 • Registrikood: 12983781
 • Aadress: Paldiski mnt 29, Tallinn,
 • E-post.: info@efood.ee
 • Kontakttelefon: +372 5300 9195 

25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis hakkab asendama senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Sellega seoses palume ka Teil kinnitada, et soovite endiselt saada Pull Pundi sooduspakkumisi ja kampaaniaid. Kinnitan, et soovin eFood.ee sooduspakkumisi juhul kui ei avalda soovi andmebaasist lahkuda. Kui soovite lahkuda - klikkige allpool olevale aadressile ning avaldage oma soov kirjalikult eFood.ee  lehel on kirja pandud ja lahti seletatud, kuidas Pull Punt kasutab ja töötleb Teie isikuandmeid. Juhul kui soovite oma andmeid muuta või kui Te ei nõustu meie tingimustega ja soovite oma andmed kustutada, saate selleks endiselt kasutada olevat personaalset viidet info@efood.ee Juhul kui soovite pullpunt andmebaasist lahkuda või oma andmeid muuta, et edaspidi jõuaksid Teieni just soovitud otsepostitused, siis klikkige siia info@efood.ee